Proszę wpisać nazwę użytkownika (login) w serwisie pkuWEB.

Użytkownik:

Wpisz nazwę użytkownika nadaną podczas zakładania konta a następnie kliknij na przycisk

Na zapisany wcześniej adres email zostanie wysłane jednorazowe hasło. Proszę użyć tego hasła aby jednorazowo zalogować się do serwisu. Dopiero po prawidłowym zalogowaniu możliwa będzie zmiana hasła na dowolne inne.

Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa
tel. 22-32-77-161
pkuWEB(2019)
Regulamin
RODO